Sorry, this video is not available in your country.

chia sẻ

Patch Adams

Hunter 'Patch' Adams từng ở viện tâm thần...quyết định ghi danh vào trường y... để học làm bác sĩ trong thập kỷ 1970.
Tags: Hài hước

Có thể bạn thích