Sorry, this video is not available in your country.

Peru Tổ Chức Lễ Hội Inca Cổ Đại Với Thần Mặt Trời Inti

chia sẻ

Peru Tổ Chức Lễ Hội Inca Cổ Đại Với Thần Mặt Trời Inti

Người đăng: Hongvy
Ngày đăng: 03/07/2022
Với sự dâng cúng cho Pachamama (Đất mẹ), buổi lễ tổ tiên của người Inca dành cho thần Mặt trời được tổ chức tại Cusco trước hàng nghìn khách du lịch lần đầu tiên sau hơn hai năm đại dịch.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm