Sorry, this video is not available in your country.

Pfizer Sẽ Nghiên Cứu Lớn Để Thử Nghiệm Vắc Xin COVID Ở Trẻ Em

chia sẻ

Pfizer Sẽ Nghiên Cứu Lớn Để Thử Nghiệm Vắc Xin COVID Ở Trẻ Em

Người đăng: Hongvy
Ngày đăng: 16/06/2021
Pfizer vào ngày 8/6 cho biết họ sẽ bắt đầu thử nghiệm vắc xin COVID-19 ở một nhóm lớn hơn là trẻ em dưới 12 tuổi nhưng với liều lượng thấp hơn.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm