Sorry, this video is not available in your country.

Phân Biệt Phân Bón Giả, Thật: Quá Khó Cho Người Nông Dân

chia sẻ

Phân Biệt Phân Bón Giả, Thật: Quá Khó Cho Người Nông Dân

Người đăng: dunght2
Ngày đăng: 09/04/2024
Phân bón giả hoặc phân bón kém chất lượng luôn được xem là vấn nạn trong sản xuất nông nghiệp. Thực tế nhiều năm nay, trong hàng ngàn sản phẩm phân bón thì nông dân rất khó phân biệt được đâu là thật, đâu là giả.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm