Sorry, this video is not available in your country.

Phân Hạng Bằng Lái Mới Không Ảnh Hưởng Hiệu Lực Bằng Lái Đã Cấp

chia sẻ

Phân Hạng Bằng Lái Mới Không Ảnh Hưởng Hiệu Lực Bằng Lái Đã Cấp

Người đăng: Yenht
Ngày đăng: 02/07/2020
Đại diện ban soạn thảo Luật giao thông đường bộ vừa cho biết bằng lái A1 chỉ lái xe đến 125 phân khối và bằng B1 chỉ lái môtô 3 bánh sẽ không ảnh hưởng đến giá trị sử dụng của bằng lái A1 và B1 hiện nay.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm