Sorry, this video is not available in your country.

Phản Ứng Của Người Dân Nga Với Việc Cải Cách Hiến Pháp Của Ông Putin?

chia sẻ

Phản Ứng Của Người Dân Nga Với Việc Cải Cách Hiến Pháp Của Ông Putin?

Người đăng: Hongvy
Ngày đăng: 30/06/2020
Cử tri Nga bắt đầu bỏ phiếu về cải cách hiến pháp có thể cho phép Tổng thống Vladimir Putin nắm quyền thêm hai nhiệm kỳ nữa.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm