Sorry, this video is not available in your country.

Pháp: Bảo Tàng Louvre Khôi Phục Các Tác Phẩm Nghệ Thuật Trong Thời Đại Dịch

chia sẻ

Pháp: Bảo Tàng Louvre Khôi Phục Các Tác Phẩm Nghệ Thuật Trong Thời Đại Dịch

Người đăng: Hongvy
Ngày đăng: 23/02/2021
Bảo tàng Louvre đã bị đóng cửa trong nhiều tháng trong hai lần phong tỏa ở Pháp vì Covid-19. Khi đại dịch khiến du khách không được tham quan bảo tàng thì những người phụ trách đã có cơ hội vàng để khôi phục các tác phẩm nghệ thuật, chỉnh trang các phòng trưng bày và cải tạo tòa nhà.
Tags: Pháp, Du lịch

Tin Tức Tất cả

Xem thêm