Sorry, this video is not available in your country.

Pháp Đối Mặt Với Tình Trạng Thiếu Thuốc Kháng Sinh

chia sẻ

Pháp Đối Mặt Với Tình Trạng Thiếu Thuốc Kháng Sinh

Người đăng:
Ngày đăng: 25/01/2023
Đối mặt với tình trạng thiếu thuốc kháng sinh, Cơ quan Y tế Pháp đã ủy quyền cho khoảng 40 nhà thuốc tập trung sản xuất để phân phối cho hệ thống y tế vốn đang phải đối mặt với số ca mắc cúm gia tăng.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm