Sorry, this video is not available in your country.

Pháp: Họa Sĩ Vẽ Tranh Tường Để Tưởng Niệm Các Nạn Nhân Trong Vụ Nổ Tại Beirut

chia sẻ

Pháp: Họa Sĩ Vẽ Tranh Tường Để Tưởng Niệm Các Nạn Nhân Trong Vụ Nổ Tại Beirut

Người đăng: Hongvy
Ngày đăng: 13/08/2020
Một số nghệ sĩ đường phố đã biến đổi đường phố Paris bằng những bức tranh tường. Nghệ thuật được tạo ra để tri ân các nạn nhân của vụ nổ Beirut. 

Tin Tức Tất cả

Xem thêm