Sorry, this video is not available in your country.

Pháp: Lính Cứu Hỏa Trang Bị Thêm Robot Khử Trùng Diệt Virus

chia sẻ

Pháp: Lính Cứu Hỏa Trang Bị Thêm Robot Khử Trùng Diệt Virus

Người đăng: Hongvy
Ngày đăng: 23/05/2020
Marius, một robot nặng 500kg có thể khử trùng một khu vực 20.000 m2 chỉ trong ba giờ, Marius được trang bị cho đội cảnh sát chữa cháy Marseille, Pháp.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm