Sorry, this video is not available in your country.

Pháp Trình Dự Luật Cho Phép Dùng Thuốc Trợ Tử

chia sẻ

Pháp Trình Dự Luật Cho Phép Dùng Thuốc Trợ Tử

Người đăng:
Ngày đăng: 14/04/2024
Chính phủ Pháp đã trình lên Quốc hội nước này một dự luật cho phép người trưởng thành mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối hoặc các bệnh nan y khác được dùng thuốc trợ tử.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm