Sorry, this video is not available in your country.

Pháp Trở Thành Quốc Gia Thứ Sáu Với Hơn 10 Triệu Ca Nhiễm Covid

chia sẻ

Pháp Trở Thành Quốc Gia Thứ Sáu Với Hơn 10 Triệu Ca Nhiễm Covid

Người đăng: talinh
Ngày đăng: 14/01/2022
Pháp trở thành quốc gia thứ sáu trên thế giới có hơn 10 triệu ca nhiễm COVID-19 trong bối cảnh số ca mắc mới và tử vong ở nước này tiếp tục tăng cao.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm