Sorry, this video is not available in your country.

Phát Hiện Loài Sứa Cổ Đại Trong Ao Nước Ngọt Ở Trung Quốc

chia sẻ

Phát Hiện Loài Sứa Cổ Đại Trong Ao Nước Ngọt Ở Trung Quốc

Người đăng: Hongvy
Ngày đăng: 25/05/2022
Sứa hoa đào là một loài sứa hiếm gặp đã tồn tại trên trái đất từ 600 triệu năm hiện được phát hiện trong một ao nước ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc

Tin Tức Tất cả

Xem thêm