Sorry, this video is not available in your country.

Phát Hiện Xác Tàu Khu Trục Mỹ Đắm Trong Thế Chiến II Ngoài Khơi Philippines

chia sẻ

Phát Hiện Xác Tàu Khu Trục Mỹ Đắm Trong Thế Chiến II Ngoài Khơi Philippines

Người đăng: Hoanth
Ngày đăng: 06/07/2022
Một tàu khu trục của Hải quân Mỹ bị đánh chìm trong Thế chiến II đã được tìm thấy ở độ sâu gần 7.000 m ngoài khơi Philippines, trở thành tàu đắm sâu nhất thế giới cho tới nay.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm