Sorry, this video is not available in your country.

Phạt Tiền Sếp Để Nhân Viên Uống Rượu, Bia Trong Giờ Làm Việc

chia sẻ

Phạt Tiền Sếp Để Nhân Viên Uống Rượu, Bia Trong Giờ Làm Việc

Người đăng: dunght2
Ngày đăng: 21/11/2020
Theo quy định tại Nghị định 117/2020/NĐ-CP do Chính phủ vừa ban hành, từ 15-11-2020, người đứng đầu cơ quan, tổ chức sẽ bị phạt từ 3-5 triệu đồng nếu để nhân viên uống rượu, bia trong thời gian làm việc, tại nơi làm việc. Từ khi nghị định được ban hành, đa số người dân đều đánh giá là hợp lý và cần thiết.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm