Sorry, this video is not available in your country.

Phẫu Thuật Thành Công Cho Bệnh Nhân Có Khối U Não Lớn, Phức Tạp

chia sẻ

Phẫu Thuật Thành Công Cho Bệnh Nhân Có Khối U Não Lớn, Phức Tạp

Người đăng: dunght2
Ngày đăng: 26/05/2024
Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên vừa phẫu thuật thành công cho một bệnh nhân bị u não có kích thước lớn, phức tạp.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm