Sorry, this video is not available in your country.

Phi Công Bất Tỉnh, Hành Khách Lên Làm Cơ Trưởng

chia sẻ

Phi Công Bất Tỉnh, Hành Khách Lên Làm Cơ Trưởng

Người đăng: Mynt
Ngày đăng: 20/05/2022
Một hành khách chưa từng có kinh nghiệm lái máy bay đã điều khiển một chiếc phi cơ nhỏ hạ cánh thành không sau khi phi công bất ngờ bất tỉnh.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm