Sorry, this video is not available in your country.

Phi Hành Đoàn Nghiệp Dư Của Spacex Quay Trở Lại Trái Đất

chia sẻ

Phi Hành Đoàn Nghiệp Dư Của Spacex Quay Trở Lại Trái Đất

Người đăng: Hoanth
Ngày đăng: 26/09/2021
Những phi hành gia nghiệp dư đã trở lại Trái Đất. Giới chức cho biết ba ngày bay quanh quỹ đạo diễn ra cực kỳ tốt, ngoài các vấn đề nhỏ như say tàu. 2 nam 2 nữ trên tàu vũ trụ SpaceX của Elon Musk là phi hành đoàn đầu tiên đi vòng quanh thế giới không có một phi hành gia chuyên nghiệp.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm