Sorry, this video is not available in your country.

Philippines: Người Nghèo Khu Ổ Chuột Tuyệt Vọng Giữa Đại Dịch

chia sẻ

Philippines: Người Nghèo Khu Ổ Chuột Tuyệt Vọng Giữa Đại Dịch

Người đăng: Hongvy
Ngày đăng: 25/03/2020
Những người sống trong khu ổ chuột lớn ở Manila rất sợ đại dịch coronavirus, nhưng họ chẳng thể tự cách ly khi mà chính nơi họ ở xệp xệ, chật chội và mất vệ sinh như các ổ chuột.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm