Sorry, this video is not available in your country.

Philippines: Thiếu Đồ Bảo Hộ, Y Tá Chế Tạo Những Trang Phục Ngộ Nghĩnh

chia sẻ

Philippines: Thiếu Đồ Bảo Hộ, Y Tá Chế Tạo Những Trang Phục Ngộ Nghĩnh

Người đăng: Hongvy
Ngày đăng: 06/04/2020
Với thiết bị bảo vệ cá nhân thiếu thốn, các y tá ở Philippines đã tạo ra trang phục bảo hộ giống một số nhân vật trong chương trình truyền hình trẻ em Teletubbies.
Tags: Covid-19

Tin Tức Tất cả

Xem thêm