Sorry, this video is not available in your country.

Phim Tài Liệu: Vì Tương Lai Người Gốc Việt Ở Biển Hồ

chia sẻ

Phim Tài Liệu: Vì Tương Lai Người Gốc Việt Ở Biển Hồ

Nhận thức rõ việc đưa bà con từ biển Hồ về làm việc tại các doanh nghiệp là nhiệm vụ chính trị được Chính phủ và Đại sứ quán hai nước quan tâm, chính vì vậy các doanh nghiệp đã nỗ lực và trăn trở tìm nhiều cách để vận động bà con, đem đến cho bà con một cuộc sống mới no ấm, tốt đẹp hơn.
Tags: Người Gốc Việt ở Biển Hồ