Sorry, this video is not available in your country.

Phó Chủ Tịch Quốc Hội Nguyễn Khắc Định Chủ Trì Phiên Họp Của Đoàn Giám Sát Về Đơn Vị Sự Nghiệp Công Lập

chia sẻ

Phó Chủ Tịch Quốc Hội Nguyễn Khắc Định Chủ Trì Phiên Họp Của Đoàn Giám Sát Về Đơn Vị Sự Nghiệp Công Lập

Người đăng:
Ngày đăng: 15/06/2024
Chiều nay 14/6, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Trưởng Đoàn giám sát chuyên đề "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018-2023" chủ trì phiên họp thứ hai của đoàn giám sát.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm