Sorry, this video is not available in your country.

Yêu thích
chia sẻ

Tinh Hoa Võ Cổ Truyền Việt Nam

Tinh Hoa Võ Cổ Truyền Việt Nam: Phong Hoa Đao: Bài Đao Quy Định Võ Cổ Truyền Việt Nam

8.0 / 19 đánh giá
Thể loại: Thể thao, Võ thuật
Võ cổ truyền Việt Nam dùng để chỉ những hệ phái võ thuật lưu truyền trong suốt trường kỳ lịch sử của dân tộc Việt Nam, được người Việt sáng tạo và bồi đắp qua nhiều thế hệ, hình thành nên kho tàng những đòn, thế, bài quyền, bài binh khí, kỹ thuật chiến đấu đặc thù.

Có thể bạn thích