Sorry, this video is not available in your country.

Phụ Nữ Afghanistan Chống Lại Quy Định Nghiêm Ngặt Về Trang Phục Của Taliban

chia sẻ

Phụ Nữ Afghanistan Chống Lại Quy Định Nghiêm Ngặt Về Trang Phục Của Taliban

Người đăng: Hongvy
Ngày đăng: 23/09/2021
Việc Taliban trở lại nắm quyền đã châm ngòi cho một chiến dịch trên Twitter. Phụ nữ Afghanistan trên khắp thế giới đang đăng tải những bức ảnh của chính họ trong các trang phục truyền thống rực rỡ.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm