Sorry, this video is not available in your country.

Phụ Nữ Bản Địa Tranh Cử Vào Quốc Hội Brazil Ở Bolsonaro Bị Phản Ứng Dữ Dội

chia sẻ

Phụ Nữ Bản Địa Tranh Cử Vào Quốc Hội Brazil Ở Bolsonaro Bị Phản Ứng Dữ Dội

Người đăng: Hongvan
Ngày đăng: 04/10/2022
Những phụ nữ bản địa này đang tranh cử chức vụ liên bang trong cuộc bầu cử ở Brazil vào tháng 10, trong một phản ứng dữ dội chống lại các chính sách của Tổng thống Jair Bolsonaro.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm