Sorry, this video is not available in your country.

Yêu thích
chia sẻ

Quan: Quan

Thể loại: Hài, Tiểu phẩm
Sản xuất: Rạng Đông
Tiểu phẩm hài "Quan" có sự tham gia diễn xuất của các nghệ sĩ: Hoàng Sơn, Cát Phượng, Thái Hòa, Phước Sang.

Có thể bạn thích