Sorry, this video is not available in your country.

chia sẻ

Danh sách phần

Quân Sư Liên Minh - The Advisors Alliance & Growling Tiger, Roaring Dragon | Tập 1

8.5 / 97 đánh giá
Đạo diễn: Viên Hòa BÌnh
Sản xuất: Anhui Television
Bộ phim kể về cuộc đời Tư Mã Ý, một chính trị gia, một quân sư tài ba thời Tam Quốc. Ông là người phục vụ dưới trướng cha con Tào Tháo và đã lập nên biết bao chiến công cho nhà Tào Ngụy.  

Có thể bạn thích