Sorry, this video is not available in your country.

Quảng Trị: Tập Trung Khắc Phục Hậu Quả Lũ Lụt, Nỗ Lưc Tìm Kiếm 3 Người Mất Tích

chia sẻ

Quảng Trị: Tập Trung Khắc Phục Hậu Quả Lũ Lụt, Nỗ Lưc Tìm Kiếm 3 Người Mất Tích

Người đăng:
Ngày đăng: 17/11/2023
Mưa lũ vẫn đang tiếp tục diễn biến phức tạp tại Quảng Trị. Các đơn vị chức năng đặc biệt là các trường học đã tranh thủ dọn dẹp vệ sinh môi trường với phương châm "nước rút tới đâu, khắc phục tới đó".

Tin Tức Tất cả

Xem thêm