Sorry, this video is not available in your country.

Quốc Hội Ban Hành Nghị Quyết Về Chương Trình Xây Dựng Luật 2025

chia sẻ

Quốc Hội Ban Hành Nghị Quyết Về Chương Trình Xây Dựng Luật 2025

Người đăng:
Ngày đăng: 17/06/2024
Quốc hội vừa ban hành Nghị quyết số 129/2024/QH15 về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm