Sorry, this video is not available in your country.

Quốc Hội Đã Sẵn Sàng Luận Tội Ông Trump Về "Cuộc Tấn Công" Chống Lại Nước Mỹ

chia sẻ

Quốc Hội Đã Sẵn Sàng Luận Tội Ông Trump Về "Cuộc Tấn Công" Chống Lại Nước Mỹ

Người đăng: Hongvy
Ngày đăng: 13/01/2021
Đảng Dân chủ Mỹ có kế hoạch đưa ra một điều khoản luận tội Tổng thống Donald Trump vì vai trò của ông trong cuộc tấn công Điện Capitol.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm