Sorry, this video is not available in your country.

Quốc Hội Khóa XV: Lập Pháp Thận Trọng, Chất Lượng Với Tầm Nhìn Dài Hạn

chia sẻ

Quốc Hội Khóa XV: Lập Pháp Thận Trọng, Chất Lượng Với Tầm Nhìn Dài Hạn

Người đăng:
Ngày đăng: 11/02/2024
Trong hơn 83% tổng số nhiệm vụ lập pháp của cả nhiệm kỳ đã hoàn thành đến nay, dấu ấn lập pháp lớn nhất của năm 2023 và tháng đầu tiên của năm 2024 là 2 dự án luật đặc biệt quan trọng: Luật Đất đai (sửa đổi) và Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi). Đây là 2 dự án luật rất phức tạp, 1 luật tác động đến tất cả các thành phần trong xã hội, 1 luật thì tác động đến cả hệ thống ngân hàng - là lĩnh vực đặc biệt nhạy cảm của nền kinh tế.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm