Sorry, this video is not available in your country.

Quỹ BHYT Không Nợ Chi Phí Khám Chữa Bệnh

chia sẻ

Quỹ BHYT Không Nợ Chi Phí Khám Chữa Bệnh

Người đăng:
Ngày đăng: 20/11/2023
Trước phản ánh về việc hơn 7.000 tỷ đồng vượt tổng mức thanh toán chi phí khám, chữa bảo hiểm y tế chưa được thanh toán, khiến các bệnh viện thiếu tiền mua sắm vật tư, ảnh hưởng công tác khám, chữa bệnh, Bảo hiểm xã hội Việt Nam khẳng định Quỹ Bảo hiểm y tế không nợ chi phí khám chữa bệnh của các bệnh viện.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm