Sorry, this video is not available in your country.

Raize Chốt Ngày Ra Mắt 4/11, Rangerover 2022 Chính Thức Xuất Hiện, Tucson Âm Thầm Về Việt Nam

chia sẻ

Raize Chốt Ngày Ra Mắt 4/11, Rangerover 2022 Chính Thức Xuất Hiện, Tucson Âm Thầm Về Việt Nam

RangeRover 2022 chính thức ra mắt tại nhà máy Solihul, nước Anh. Toyota Việt Nam chốt ngày ra mắt 4/11 cho Raize. Tucson thế hệ hoàn toàn mới âm thầm xuất hiện tại 1 trạm đăng kiểm Hà Nội. Bộ tài chính gửi Chính phủ đề xuất giảm 50% lệ phí trước bạ cho xe lắp ráp và sản xuất trong nước.