Sorry, this video is not available in your country.

Rạp Chiếu Phim, Các Buổi Hòa Nhạc Phát Triển Mạnh Ở Madrid Bất Chấp Covid

chia sẻ

Rạp Chiếu Phim, Các Buổi Hòa Nhạc Phát Triển Mạnh Ở Madrid Bất Chấp Covid

Người đăng: Hongvy
Ngày đăng: 28/01/2021
Các nhà hát, rạp chiếu phim và phòng hòa nhạc vẫn mở cửa ở Tây Ban Nha, bất chấp mức độ lây nhiễm Covid-19 tăng vọt.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm