Sorry, this video is not available in your country.

Yêu thích
chia sẻ

Người Chơi Số Một Hãy Sẵn Sàng - Ready Player One

Khi nhà sáng tạo một thế giới thực tại ảo qua đời, ông để lại tài sản cho người đầu tiên tìm thấy Quả trứng Phục sinh số được ông giấu đi, từ đó mở ra một cuộc thi thu hút toàn thế giới.
Tags:

Có thể bạn thích