Sorry, this video is not available in your country.

Yêu thích
chia sẻ

Thiếu Lâm Đáp Bằng Đại Sư - Return To The 36th Chamber

7.8 / 155 đánh giá
Đạo diễn: Lưu Gia Lương
Sản xuất: Shaw Brothers
Các công nhân nhà máy thuốc nhuộm vải bị cắt giảm lương 20% khi người chủ thuê thêm một số tên côn đồ Mãn Châu để thay thế gia tăng sản lượng. Để đòi tiền lương, người lao động thuê một diễn viên giả mạo nhà tu giỏi kung-fu từ ngôi chùa Thiếu Lâm.

Có thể bạn thích