Sorry, this video is not available in your country.

Yêu thích
chia sẻ

Vòng Tròn Oan Nghiệt - Ring

Thể loại: HBO GO, Điện ảnh
Đạo diễn: Hideo Nakata
Reiko xem một cuốn băng đáng sợ và nhận ra rằng tính mạng mình đang gặp nguy hiểm. Cô nhờ chồng cũ giúp đỡ, họ điều tra chuyện này và tìm hiểu xem hồn ma Sadako là ai.
Tags: ,

Có thể bạn thích

Phim lẻ 10.0 120 Phút
Phim lẻ 7.5 91 Phút
Phim lẻ 9.4 86 Phút
Phim lẻ 8.6 123 Phút
Phim lẻ 8.4 107 Phút
Phim lẻ 7.3 98 Phút
Phim lẻ 8.6 85 Phút
Phim lẻ 8.5 94 Phút
Phim lẻ 0.0 114 Phút
Phim lẻ 10.0 121 Phút
Phim lẻ 6.4 110 Phút
Phim lẻ 10.0 112 Phút
Phim lẻ 8.7 98 Phút
Phim lẻ 8.6 153 Phút
Phim lẻ 7.7 150 Phút
Phim lẻ 8.4 130 Phút
Phim lẻ 7.8 146 Phút
Phim lẻ 8.3 167 Phút
Phim lẻ 8.7 138 Phút
Phim lẻ 7.6 161 Phút
Phim lẻ 8.6 142 Phút
Phim lẻ 7.8 92 Phút
Phim lẻ 8.0 117 Phút
Phim lẻ 10.0 120 Phút
Phim lẻ 7.7 83 Phút
Phim lẻ 6.0 96 Phút
Phim lẻ 0.0 83 Phút
Phim lẻ 7.0 86 Phút
Phim lẻ 10.0 147 Phút
Phim lẻ 10.0 92 Phút