Sorry, this video is not available in your country.

Rùa Cạn Có Nguy Cơ Tuyệt Chủng Đang Chờ Nhà Mới Ở Hồng Kông

chia sẻ

Rùa Cạn Có Nguy Cơ Tuyệt Chủng Đang Chờ Nhà Mới Ở Hồng Kông

Người đăng: Hongvy
Ngày đăng: 24/06/2021
Gần 400 con vật bị bắt giữ bởi bọn buôn lậu đang được nuôi ở Trung tâm Cứu hộ Động vật Hoang dã. Trung tâm cũng đang cố gắng tìm nơi sống mới cho chúng.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm