Sorry, this video is not available in your country.

Rùa Lên Bờ Đẻ Hơn 100 Trứng Ở Biển Quy Nhơn

chia sẻ

Rùa Lên Bờ Đẻ Hơn 100 Trứng Ở Biển Quy Nhơn

Người đăng:
Ngày đăng: 23/05/2024
Anh Nguyễn Tôn Xuân Sáng - thành viên Tổ cộng đồng bảo vệ nguồn lợi thủy sản xã Nhơn Hải, TP Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) cho biết 1 con rùa biển đã lên bãi cát ở xã này đẻ hơn 100 trứng.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm