Vui lòng đăng nhập để xem nội dung

Đăng ký trải nghiệm miễn phí

Rule Its Right #17: Bóng Di Chuyển Do Yếu Tố Tự Nhiên

chia sẻ

Rule Its Right #17: Bóng Di Chuyển Do Yếu Tố Tự Nhiên

Người đăng: Haihm
Chương trình Rule - It - Right đã giải thích cách xử lý trường hợp "Bóng di chuyển do các tác nhân bên ngoài" như bạn chơi, caddie, khán giả.