Sorry, this video is not available in your country.

Rừng Amazon Của Brazil Bị Tàn Phá Bởi Các Hoạt Động Khai Thác Bất Hợp Pháp

chia sẻ

Rừng Amazon Của Brazil Bị Tàn Phá Bởi Các Hoạt Động Khai Thác Bất Hợp Pháp

Người đăng: Hongvy
Ngày đăng: 14/09/2021
Hoạt động kinh doanh khai thác vàng bất hợp pháp đang bùng nổ ở Brazil, với việc các thợ mỏ đặt hy vọng vào một dự luật mà Tổng thống Jair Bolsonaro đã gửi tới Quốc hội sẽ mở ra sự bảo lưu của người bản địa đối với việc khai thác thương mại.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm