Sorry, this video is not available in your country.

Rượu Vang "Charbonnay" Phát Triển Mạnh Ở Pháp Trong Bối Cảnh Khí Hậu Ấm Lên

chia sẻ

Rượu Vang "Charbonnay" Phát Triển Mạnh Ở Pháp Trong Bối Cảnh Khí Hậu Ấm Lên

Người đăng: quanhphan1103
Ngày đăng: 04/10/2022
Pháp đang phát triển rượu vang "Charbonnay" từ chất thải khai thác than. Đây là một hoạt động mới do biến đổi khí hậu gây ra ở một trong những khu vực lạnh giá nhất của đất nước. "Charbonnay" là cách chơi chữ, kết hợp giữa giống nho Chardonnay nổi tiếng và "Charbon", tiếng Pháp có nghĩa là than đá.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm