Sorry, this video is not available in your country.

Rút Bảo Hiểm Xã Hội Một Lần Là Một Thực Trạng "Day Dứt"

chia sẻ

Rút Bảo Hiểm Xã Hội Một Lần Là Một Thực Trạng "Day Dứt"

Người đăng: Haihm
Ngày đăng: 20/09/2023
Trao đổi bàn tròn tại chuyên đề 2: “Nâng cao năng suất lao động, đảm bảo an sinh trong bối cảnh mới” của Diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam 2023, chính sách bảo hiểm xã hội là một trong những nội dung được đưa ra để các đại biểu tham gia góp ý.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm