Sorry, this video is not available in your country.

Yêu thích
chia sẻ

Nạn Nhân Hồi Sinh - RV: Resurrected Victims

8.3 / 6 đánh giá
Đạo diễn: Kwak Kyung Taek
Sản xuất: New World
Một công tố viên tên Seo Ji-hong bị nghi ngờ là người giết mẹ mình, khi mẹ anh đã hồi sinh và người đầu tiên bà tấn công chính là anh ta. Nhưng liệu mọi thứ có đơn giản như vậy hay có những câu chuyện ẩn khúc đằng sau cái chết của bà Choi?  

Có thể bạn thích

Phim lẻ 8.6 125 Phút
Phim lẻ 8.6 118 Phút
Phim bộ 8.5 92 Tập
Phim bộ 8.6 14 Tập
Phim bộ 7.6 21 Tập
Phim bộ 7.8 13 Tập
Phim lẻ 8.5 98 Phút
Phim lẻ 7.9 128 Phút
Phim lẻ 8.8 112 Phút
Phim lẻ 8.6 105 Phút
Phim lẻ 8.5 120 Phút
Phim lẻ 7.8 137 Phút
Phim lẻ 9.0 120 Phút
Phim lẻ 8.2 116 Phút
Phim lẻ 8.7 111 Phút
Phim lẻ 7.8 112 Phút
Phim lẻ 7.5 118 Phút
Phim lẻ 8.1 137 Phút
Phim lẻ 7.3 119 Phút
Phim bộ 9.0 33 Tập
Phim lẻ 8.5 112 Phút
Phim bộ 9.0 85 Tập
Phim lẻ 8.6 110 Phút
Phim bộ 8.4 45 Tập
Phim bộ 8.2 33 Tập
Phim bộ 8.1 32 Tập
Phim bộ 7.8 95 Tập
Phim bộ 8.9 93 Tập
Phim bộ 8.9 27 Tập
Phim bộ 8.4 68 Tập