Sorry, this video is not available in your country.

S.W.A.T. (Phần 7 - Tập 13)

chia sẻ

S.W.A.T. (Phần 7 - Tập 13)

Theo chân một trung sĩ sinh ra ở LA khi anh cùng những cộng sự tài giỏi đi phá án ở Los Angeles.