Sorry, this video is not available in your country.

Sà Lan Chở 7800 Tấn Than Bị Đứt Dây Cáp, Trôi Dạt Làm Hư 2 Trụ Điện Gió

chia sẻ

Sà Lan Chở 7800 Tấn Than Bị Đứt Dây Cáp, Trôi Dạt Làm Hư 2 Trụ Điện Gió

Người đăng: Hongvan
Ngày đăng: 07/11/2021
Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Tiền Giang cho biết: 1 chiếc sà lan vận chuyển 7.800 tấn than bị đứt dây cáp nối với tàu kéo trôi dạt làm sập 2 hàng đáy và hư hại trụ điện gió trên vùng biển tỉnh Tiền Giang.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm