Sorry, this video is not available in your country.

Sân Bay London Mở Ga Dành Riêng Cho Các Nước Có Nguy Cơ Nhiễm Covid-19 Cao

chia sẻ

Sân Bay London Mở Ga Dành Riêng Cho Các Nước Có Nguy Cơ Nhiễm Covid-19 Cao

Người đăng: Hongvy
Ngày đăng: 10/06/2021
Hành khách bay đến từ các quốc gia có nguy cơ nhiễm Covid-19 cao giờ sẽ nhập cảnh tại nhà ga số 3 của sân bay Heathrow, London. Các biện pháp kiểm soát dịch bệnh nghiêm ngặt hơn được áp dụng đối với Nhà ga số 3 để ngăn chặn sự lây lan của Covid-19.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm