Sorry, this video is not available in your country.

Sân Bay Quốc Tế Indonesia Tiếp Tục Đóng Cửa Do Núi Lửa Hoạt Động

chia sẻ

Sân Bay Quốc Tế Indonesia Tiếp Tục Đóng Cửa Do Núi Lửa Hoạt Động

Người đăng:
Ngày đăng: 23/04/2024
Cơ quan điều hành sân bay quốc tế Sam Ratulang của Indonesia đã quyết định tiếp tục đóng cửa sân bay này ít nhất đến hết ngày 22/4 để tránh tro bụi từ núi lửa Ruang đang có dấu hiệu hoạt động trở lại.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm