Sorry, this video is not available in your country.

Sân Chơi Giảm Ô Nhiễm Không Khí Ở Warsaw

chia sẻ

Sân Chơi Giảm Ô Nhiễm Không Khí Ở Warsaw

Người đăng: Hongvy
Ngày đăng: 05/08/2021
"Bong bóng không khí" ở trung tâm Warsaw cho phép trẻ em chơi đùa mà không hít phải các chất ô nhiễm.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm