Sorry, this video is not available in your country.

Sắp Điều Chỉnh Đồng Hồ Ngày Tận Thế

chia sẻ

Sắp Điều Chỉnh Đồng Hồ Ngày Tận Thế

Người đăng:
Ngày đăng: 25/01/2023
Đồng hồ ngày tận thế là một đồng hồ mang tính tượng trưng được ban lãnh đạo của tờ báo Bản tin khoa học nguyên tử thuộc Đại học Chicago (Mỹ) lập ra năm 1947 nhằm đưa ra mức độ cảnh báo về chiến tranh hạt nhân ở phạm vi toàn cầu. Bản tin các nhà khoa học nguyên tử sẽ tổ chức cuộc họp vào 22h ngày hôm nay theo giờ Hà Nội để công bố vị trí kim phút của đồng hồ ngày tận thế năm 2023.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm